Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Piotr Magierski
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
piotr.magierski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p.226
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

fizyka, teoria jądrowa, fizyka ogólna, materia skondensowana, nauka i technika ogólna, nadciekłość, fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, gazy kwantowe, wir kwantowy, dynamika płynów, teoria bcs, astrofizyka, momenty kwadrupolowe, metoda maksymalnej entropii, para Coopera, gazy atomowe, pary Coopera, nadprzewodnictwo, gazy atomowe

Nauki Fizyczne