Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Kliś
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
tomasz.klis@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 34, poniedziałek 10.00-12.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Chemia metaloorganiczna - Synteza z udziałem związków litoorganicznych. Synteza i badanie właściwości związków boroorganicznych. Badanie właściwości luminescencyjnych związków metaloorganicznych - wpływ oddziaływań wewnątrz- oraz międzycząsteczkowych na aktywność luminescencyjną. Fotochemia - wykorzystanie fotokatalizy do syntezy związków organicznych. Opracowywanie nowych reakcji fotokatalitycznych oraz synteza i badanie właściwości nowych fotokatalizatorów. Badania fotofizyczne związków boroorganicznych - potencjalnych fotokatalizatorów.  

Nauki Chemiczne