Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Fluorescence:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Chemia metaloorganiczna - Synteza z udziałem związków litoorganicznych. Synteza i badanie właściwości związków boroorganicznych. Badanie właściwości luminescencyjnych związków metaloorganicznych - wpływ oddziaływań wewnątrz- oraz międzycząsteczkowych na aktywność luminescencyjną. Fotochemia - wykorzystanie fotokatalizy do syntezy związków organicznych. Opracowywanie nowych reakcji fotokatalitycznych oraz synteza i badanie właściwości nowych fotokatalizatorów. Badania fotofizyczne związków boroorganicznych - potencjalnych fotokatalizatorów.  

2

Metaloorganic chemistry - synthesis via organolithium compounds. Synthesis and characterization of organoboron compounds. Luminescent properties of metaloorganic compounds - the influence of intra- and intermolecular interactions on the luminescent activity. Photochemistry - application of photocatalysis in organic synthesis. Development of the new photocatalytic reactions and photocatalysts. Photophysical study on organoboron compounds for potential applications in photocatalysis.