Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Zwiazki-boroorganiczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Tematyka badań obejmuje projektowanie związków luminescencyjnych, w tym szczególnie układów wykazujących termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję (Thermally Activated Delayed Fluorescence, TADF). Główny kierunek badań polega na zastosowaniu nowego typu heterocyklicznych rdzeni boroorganicznych o silnych właściwościach elektronoakceptorowych jako kluczowych bloków budulcowych. Otrzymane związki będą wszechstronnie scharakteryzowane w celu określenia istotnych parametrów fotofizycznych. Planowane jest także ich zastosowanie jako emiterów w organicznych diodach luminescencyjnych (OLED).
2

Chemia metaloorganiczna - Synteza z udziałem związków litoorganicznych. Synteza i badanie właściwości związków boroorganicznych. Badanie właściwości luminescencyjnych związków metaloorganicznych - wpływ oddziaływań wewnątrz- oraz międzycząsteczkowych na aktywność luminescencyjną. Fotochemia - wykorzystanie fotokatalizy do syntezy związków organicznych. Opracowywanie nowych reakcji fotokatalitycznych oraz synteza i badanie właściwości nowych fotokatalizatorów. Badania fotofizyczne związków boroorganicznych - potencjalnych fotokatalizatorów.