Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Przywodztwo:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 sztuczna inteligencja, sterowanie w czasie rzeczywistym w robotyca
2

 zarządzanie procesowe, zarządządzanie procesowe i projektowe, dygitalizacja procesów, przywództwo procesowe, zintegrowane zarządzanie procesowe

3

Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doskonalenie umiejętności menedżerskich, Problemy współczesnego rynku pracy

4

Zarządzanie jakością, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z interesariuszami, ochrona konsumenta, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa