Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
Katarzyna.Szczepanska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Zarządzanie jakością, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z interesariuszami, ochrona konsumenta, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Nauki o Zarządzaniu i Jakości