Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Agnieszka Anna Bitkowska
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
agnieszka.bitkowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
NT, 213, konsultacje uzgadniane mailowo
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

 zarządzanie procesowe, zarządządzanie procesowe i projektowe, dygitalizacja procesów, przywództwo procesowe, zintegrowane zarządzanie procesowe

Nauki o Zarządzaniu i Jakości