Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
m.sidor.rzadkowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Ms Teams po kontakcie mailowym
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Zarządzanie zasobami ludzkimi, Doskonalenie umiejętności menedżerskich, Problemy współczesnego rynku pracy

Nauki o Zarządzaniu i Jakości