Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Modele-grafowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zajmuje się szeroko pojętym rachunkiem prawdopodobieństwa. Nurt 1. Zastosowanie metod probabilistycznych, algebraicznych i analitycznych w nowoczesnej statystyce matematycznej, a szczególnie w modelach grafowych. Badam w szczególności problem selekcji modelu dla tzw. kolorowych modeli grafowych. Nurt 2. Badanie rozkładów rozwiązań stochastycznych równań punktu stałego (równoważnie - iterowanych funkcji losowych). Interesują mnie szczególnie uogólnienia znanych problemów na przypadek nieskończonych macierzy i związki z free probability. Nurt 3. Niezależnościowe charakteryzacje (typu Twierdzenie Kaca-Bernsteina), transformacja Rosenblatta oraz ich związki z „integrable probability”, polimerami skierowanymi oraz ogólnie z klasą uniwersalności KPZ.