Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Metody-symulacyjne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Bezpieczeństwo pojazdów samochodowych oraz ich środowiska pracy. Ocena wpływu parametrów technicznych i strukturalnych na ruch pojazdów drogowych. Modelowanie oraz badania ruchu i dynamiki pojazdów samochodowych. Rozpoznawanie i analiza sytuacji wypadkowych w ruchu drogowym, ocena przyczyn i skutków wypadków drogowych. Rekonstrukcja wypadków drogowych. Niepewność w analizach wypadkowych. Zastosowania symulatorów jazdy samochodem w badaniach systemów czlowiek – samochód - otoczenie.
2 Modelowanie systemów i procesów transportowych, logistycznych i produkcyjnych: metody analityczne i symulacyjne, cyfrowe bliźniaki. Zastosowanie generatorów liczb pseudolosowych w procesach logistycznych, produkcyjnych oraz przeprowadzanie analiz wrażliwości wybranych parametrów pracy obiektów logistycznych w aspekcie dynamicznie zmieniających się warunków. Modelowanie wsparcia decyzyjnego w procesach transportowych, logistycznych i produkcyjnych. Projektowanie obiektów logistycznych typu: magazyny, centra logistyczne, terminale intermodalne, przeładunkowe, itp. Zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości AR i sztucznej inteligencji AI w procesach logistycznych i produkcyjnych. Zrównoważony rozwój systemów transportowych, w tym zapobieganie zubożeniu transportowemu, ekologia, karakuri. Zagadnienia Przemysłu 4.0 i Logistyki 4.0. Badanie i analiza stanu toru kolejowego. Badania dotyczą w głównej mierze: transportu kolejowego, drogowego i wewnętrznego. Metody symulacyjne.