Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Marzantowicz, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
michal.marzantowicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
329 GM
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 energia, materiały, fizyka stosowana, chemia fizyczna, przewodnictwo jonowe, etylen, lit, elektrolity, litfsi, krystalizacja, ogrzewanie, chłodzenie, topnienie, sól litfsi, peo, imidek litu, materiały krystaliczne, elektrochemia, jony, jony tlenkowe, stosunek molowy, faza krystaliczna, mikroskop polaryzacyjny Nauki Fizyczne