Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Cytotoksycznosc:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na zminiaturyzowanych systemach analitycznych (Lab-on-a-Chip) do monitorowania bioanalitów. Projektujemy chipy polimerowe do hodowli komórek ludzkich (Cell-on-a-Chip) w unikalnym, naśladującym in vivo mikrośrodowisku, w którym prowadzone są badania wzrostu komórek i odpowiedzi na czynniki zewnętrzne w celu badań przesiewowych leków i zastosowań toksykologicznych. Wykorzystanie nowych narzędzi i badań prowadzonych na sferoidach wielokomórkowych (model guza nowotworowego) pomoże poszerzyć dotychczasową wiedzę z zakresu biologii, biochemii i inżynierii komórkowej. Opracowane mikrosystemy Cell-on-a-chip są użytecznymi platformami narzędzi bioanalitycznych służącymi do opracowania indywidualnego planu terapeutycznego (dobór leków, dawka i częstotliwość podawania) w leczeniu m.in. nowotworów. Takie urządzenie pozwala na wykonywanie badań na komórkach pobranych od pacjenta i może być stosowane w medycynie spersonalizowanej opartej na podejściu teranostycznym, gdzie ważne jest podanie odpowiedniego leku, w optymalnej dawce, właściwej osobie we właściwym czasie.
2 Główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół projektowania i wytwarzania mikrosysemów bioanalitycznych (mikroukłady przepływowe typu Lab-on-a-Chip). Mikrosystemy te przeznaczone są do opracowywania nowych analiz i procedur bioanalitycznych takich jak: prowadzenia reakcji analitycznych w mikroskali, optyczna i elektrochemiczna detekcja sygnału analitycznego, mikrorozdzielanie etc. Kolejnym obszarem zainteresowań naukowych są hodowle komórkowe w mikrosystemach hybrydowych. Hodowle dwu -, i trójwymiarowe w różnych konfiguracjach prowadzone w mikroskali wykorzystywane są do oceny cyto- , foto- , magneto- , i termotoksyczności nowo syntezowanych związków i materiałów (materiały dwuwymiarowe, nanomateriały, nowe leki o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym) oraz do oceny efektywności nowych procedur w terapiach przeciwnowotworowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują także badania nad opracowaniem innowacyjnych systemów dostarczania leków do komórek nowotworowych w oparciu o nanonośniki (nanokapsuły, micele polimerowe, magnetoliposomy).