Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Michał Ludwik Chudy
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
michal.chudy@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Chemiczny PW, Gmach Chemii pok. 247, piatek 10,00-12,00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół projektowania i wytwarzania mikrosysemów bioanalitycznych (mikroukłady przepływowe typu Lab-on-a-Chip). Mikrosystemy te przeznaczone są do opracowywania nowych analiz i procedur bioanalitycznych takich jak: prowadzenia reakcji analitycznych w mikroskali, optyczna i elektrochemiczna detekcja sygnału analitycznego, mikrorozdzielanie etc. Kolejnym obszarem zainteresowań naukowych są hodowle komórkowe w mikrosystemach hybrydowych. Hodowle dwu -, i trójwymiarowe w różnych konfiguracjach prowadzone w mikroskali wykorzystywane są do oceny cyto- , foto- , magneto- , i termotoksyczności nowo syntezowanych związków i materiałów (materiały dwuwymiarowe, nanomateriały, nowe leki o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym) oraz do oceny efektywności nowych procedur w terapiach przeciwnowotworowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują także badania nad opracowaniem innowacyjnych systemów dostarczania leków do komórek nowotworowych w oparciu o nanonośniki (nanokapsuły, micele polimerowe, magnetoliposomy). Nauki Chemiczne