Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem ICP-MS-MS:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 - Analiza śladowa i specjacyjna wybranych pierwiastków w żywności i suplementach diety - Badanie biodostępności pierwiastków przez organizm ludzki - Techniki łączone (wysokosprawne techniki rozdzielania HPLC/CE w połączeniu z technikami detekcji ICP-MS lub ESI-MS) w analizie specjacyjnej metali i niemetali - Nowe metody ekstrakcji kompleksów metali z bioligandami z materiałów roślinnych i żywności - ciecze jonowe, NADES
2 Techniki łączone w badaniu możliwości przenikania przez skórę różnych form pierwiastków z preparatów kosmetycznych