Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Lena Daria Ruzik, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
lena.ruzik@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 317a, poniedziałek i czwartek godz. 10:00 - 12:00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 - Analiza śladowa i specjacyjna wybranych pierwiastków w żywności i suplementach diety - Badanie biodostępności pierwiastków przez organizm ludzki - Techniki łączone (wysokosprawne techniki rozdzielania HPLC/CE w połączeniu z technikami detekcji ICP-MS lub ESI-MS) w analizie specjacyjnej metali i niemetali - Nowe metody ekstrakcji kompleksów metali z bioligandami z materiałów roślinnych i żywności - ciecze jonowe, NADES Nauki Chemiczne
2 - Badanie biodostępności nanocząstek przez człowieka - Badanie metabolizmu nanocząstek w roślinach jadalnych - Nowe metody ekstrakcji nanocząstek z materiałów roślinnych i żywności - ciecze jonowe, NADES Nauki Chemiczne
3 Techniki łączone w badaniu możliwości przenikania przez skórę różnych form pierwiastków z preparatów kosmetycznych Nauki Chemiczne