Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Apoptoza:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Badania prowadzone przeze mnie koncentrują się na określaniu potencjału przeciwnowotworowego różnych związków aktywnych. Badania dotyczą w szczególności określania cytotoksyczności potencjalnych leków względem różnych linii nowotworowych oraz prawidłowych, określaniu rodzaju śmierci komórkowej (apoptoza, autofagia) oraz aktywacji wybranych szlaków sygnałowych w komórce. Większość prowadzonych badań dotyczy inhibitorów kinaz białkowych CK2 oraz PIM oraz ich wykorzystania w terapii białaczek oraz raka piersi. Prowadzone badania obejmują również określanie interakcji synergistycznych wybranych inhibitorów kinaz białkowych wraz z klasycznymi cytostatykami. Najnowsze badania obejmują zastosowanie ludzkich egzosomów do poprawienia efektywności działania wybranych inhibitorów CK2 na komórki nowotworowe. Metody w których się specjalizuje obejmują: test MTT (wyznaczenie wartości IC50, indeksów kombinacji (CI), redukcji dawki (DRI)), metody cytometrii przepływowej, immunodetekcja (western blot), immunofluorescencja (mikroskopia fluorescencyjna, konfokalna).