Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Egzosomy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Egzosomy to zewnątrzkomórkowe cząsteczki sygnalizacyjne wydzielane przez komórki eukariotyczne, których obecność w płynach ustrojowych czyni je potencjalnym oraz łatwo dostępnym biomarkerem różnych procesów patologicznych w tym chorób nowotworowych. Metody wykrywające egzosomy mogą służyć nie tylko do monitorowania stopnia zaawansowania danego nowotworu, ale także do oceny skuteczności zastosowanej terapii w tym immunoterapii, terapii celowanej czy kombinowanej. Celem projektu jest optymalizacja specyficznej metody izolacji i oznaczenia zawartości egzosomów próbkach surowic krwi pacjentów w celu monitorowania terapii chorób nowotworowych. Projekt jest realizowany we współpracy z Charité - Universitätsmedizin Berlin w ramach programu „Institutpartnerschaft” Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.
2

Badania prowadzone przeze mnie koncentrują się na określaniu potencjału przeciwnowotworowego różnych związków aktywnych. Badania dotyczą w szczególności określania cytotoksyczności potencjalnych leków względem różnych linii nowotworowych oraz prawidłowych, określaniu rodzaju śmierci komórkowej (apoptoza, autofagia) oraz aktywacji wybranych szlaków sygnałowych w komórce. Większość prowadzonych badań dotyczy inhibitorów kinaz białkowych CK2 oraz PIM oraz ich wykorzystania w terapii białaczek oraz raka piersi. Prowadzone badania obejmują również określanie interakcji synergistycznych wybranych inhibitorów kinaz białkowych wraz z klasycznymi cytostatykami. Najnowsze badania obejmują zastosowanie ludzkich egzosomów do poprawienia efektywności działania wybranych inhibitorów CK2 na komórki nowotworowe. Metody w których się specjalizuje obejmują: test MTT (wyznaczenie wartości IC50, indeksów kombinacji (CI), redukcji dawki (DRI)), metody cytometrii przepływowej, immunodetekcja (western blot), immunofluorescencja (mikroskopia fluorescencyjna, konfokalna).