Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Nadiia Shmygol
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
Nadiia.Shmygol@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Narbutta 86, p.50, 02-524 Warszawa, Polska
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Główne kierunki badań koncentrują się na zrównoważonym rozwoju i zarządzaniu środowiskiem. Istotna część prac naukowych poświęcona jest zagadnieniom społecznej odpowiedzialności w kontekście ładu korporacyjnego i przedsiębiorczości. Kolejny ważny obszar badań obejmuje rolnictwo ekologiczne oraz alternatywne praktyki rolnicze, nowoczesne technologie edukacyjne, e-learning oraz zarządzanie wiedzą, również obejmują współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami i analizę interakcji z administracją publiczną, co jest kluczowe dla zrozumienia ładu korporacyjnego oraz funkcjonowania sektora publicznego.

Nauki o Zarządzaniu i Jakości