Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Alternatywne-praktyki-rolnicze:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Główne kierunki badań koncentrują się na zrównoważonym rozwoju i zarządzaniu środowiskiem. Istotna część prac naukowych poświęcona jest zagadnieniom społecznej odpowiedzialności w kontekście ładu korporacyjnego i przedsiębiorczości. Kolejny ważny obszar badań obejmuje rolnictwo ekologiczne oraz alternatywne praktyki rolnicze, nowoczesne technologie edukacyjne, e-learning oraz zarządzanie wiedzą, również obejmują współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami i analizę interakcji z administracją publiczną, co jest kluczowe dla zrozumienia ładu korporacyjnego oraz funkcjonowania sektora publicznego.