Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Kajetan Kobiela, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
tomasz.kobiela@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 104a, konsultacje codziennie 16-19
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Czerniak należy do nowotworów skóry o najwyższej śmiertelności oraz wzrastającej częstotliwości występowania w światowej populacji. Pomimo wieloletnich usiłowań nie istnieje skuteczna terapia przerzutów tego nowotworu i wiele badań jest poświęconych szukaniu nowych rozwiązań z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii w celu opanowania tego zagrożenia. Jedną ze strategii jest zastosowanie metod obliczeniowych in silico z użyciem dostępnych baz danych dotyczących stosowanych i perspektywicznych leków w celu wyłonienia najlepiej rokujących kombinacji leków i nowych substancji znanych jako efektory dróg sygnałowych w komórkach. W ramach realizacji projektu do badań biofizycznych komórek czerniaka zostaną zastosowane metody bezznacznikowe (min. mikrowaga kwarcowa rozszerzona o moduł umożliwiający jednoczesną rejestrację zmian współczynnika załamania światła) oraz szereg metod mierzących zmiany biochemicznych parametrów. Korelacja danych eksperymentalnych z analizą bioinformatyczną pozwoli na selekcje najlepszych kombinacji. Nauki Chemiczne
2 Egzosomy to zewnątrzkomórkowe cząsteczki sygnalizacyjne wydzielane przez komórki eukariotyczne, których obecność w płynach ustrojowych czyni je potencjalnym oraz łatwo dostępnym biomarkerem różnych procesów patologicznych w tym chorób nowotworowych. Metody wykrywające egzosomy mogą służyć nie tylko do monitorowania stopnia zaawansowania danego nowotworu, ale także do oceny skuteczności zastosowanej terapii w tym immunoterapii, terapii celowanej czy kombinowanej. Celem projektu jest optymalizacja specyficznej metody izolacji i oznaczenia zawartości egzosomów próbkach surowic krwi pacjentów w celu monitorowania terapii chorób nowotworowych. Projekt jest realizowany we współpracy z Charité - Universitätsmedizin Berlin w ramach programu „Institutpartnerschaft” Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Nauki Chemiczne