Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Immunoterapia:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Egzosomy to zewnątrzkomórkowe cząsteczki sygnalizacyjne wydzielane przez komórki eukariotyczne, których obecność w płynach ustrojowych czyni je potencjalnym oraz łatwo dostępnym biomarkerem różnych procesów patologicznych w tym chorób nowotworowych. Metody wykrywające egzosomy mogą służyć nie tylko do monitorowania stopnia zaawansowania danego nowotworu, ale także do oceny skuteczności zastosowanej terapii w tym immunoterapii, terapii celowanej czy kombinowanej. Celem projektu jest optymalizacja specyficznej metody izolacji i oznaczenia zawartości egzosomów próbkach surowic krwi pacjentów w celu monitorowania terapii chorób nowotworowych. Projekt jest realizowany we współpracy z Charité - Universitätsmedizin Berlin w ramach programu „Institutpartnerschaft” Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.
2 Poznanie mechanizmu działania terapii onkolitycznej, biologii nowotworu oraz specyficznych badań odpowiedzi immunologicznej. Opracowanie nowych i efektywniejszych metod leczenia nowotworów (np. międzybłoniaka opłucnej) z użyciem wirusa onkolitycznego kodującego ICOS ligand w połączeniu z inhibitorem punku kontrolnego anti-PD-1. Badania nad zastosowaniem terapii łączonej: in vitro, ex vivo oraz in vivo z użyciem modeli myszy humanizowanych.