Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Czerniak:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Czerniak należy do nowotworów skóry o najwyższej śmiertelności oraz wzrastającej częstotliwości występowania w światowej populacji. Pomimo wieloletnich usiłowań nie istnieje skuteczna terapia przerzutów tego nowotworu i wiele badań jest poświęconych szukaniu nowych rozwiązań z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii w celu opanowania tego zagrożenia. Jedną ze strategii jest zastosowanie metod obliczeniowych in silico z użyciem dostępnych baz danych dotyczących stosowanych i perspektywicznych leków w celu wyłonienia najlepiej rokujących kombinacji leków i nowych substancji znanych jako efektory dróg sygnałowych w komórkach. W ramach realizacji projektu do badań biofizycznych komórek czerniaka zostaną zastosowane metody bezznacznikowe (min. mikrowaga kwarcowa rozszerzona o moduł umożliwiający jednoczesną rejestrację zmian współczynnika załamania światła) oraz szereg metod mierzących zmiany biochemicznych parametrów. Korelacja danych eksperymentalnych z analizą bioinformatyczną pozwoli na selekcje najlepszych kombinacji.