Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Rafał Świercz, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
rafal.swiercz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
NL p.160 konsultacje 10-12 poniedziałek
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy skoncentrowany jest wokół niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, obejmuje: modelowanie procesu obróbki elektroerozyjnej, zastosowanie sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów obróbki elektroerozyjnej, optymalizacja procesu wytwarzania części metodami przyrostowymi SLS/SLM, hybrydowe obróbki erozyjno-ścierne, technologie obróbek wykończeniowych min. przetłoczno-ścierna, magnetyczno-ścierna, szlifowanie. Inżynieria Mechaniczna