Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Technologie-przyrostowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Tematyka: Nowe techniki ultradźwiękowej atomizacji metali i stopów Proponowany obszar badawczy obejmuje wytwarzanie proszków różnych materiałów poprzez atomizację ultradźwiękową, z wykorzystaniem topienia łukowego i indukcyjnego. Przeprowadzanie badań proszków pod kątem ich zastosowań do druku 3D oraz opis optymalnych warunków atomizacji i analiza parametrów krytycznych procesu. Optymalizacji procesów atomizacji ultradźwiękowej wspomagana narzędziami symulacyjnymi. Porównanie otrzymanych proszków z dostępnymi na rynku proszkami wytworzonymi innymi metodami. Wykonywanie wydruków z wybranych proszków i opracowanie systemu oceny ich jakości. Opracowanie metody usuwania struktur podporowych dla drukowanych materiałów i ocena powierzchni wydruku po oczyszczeniu. Analiza krytycznych parametrów procesu usuwania struktur podpornych.
2 Obszar badawczy skoncentrowany jest wokół niekonwencjonalnych technologii wytwarzania, obejmuje: modelowanie procesu obróbki elektroerozyjnej, zastosowanie sztucznej inteligencji w optymalizacji procesów obróbki elektroerozyjnej, optymalizacja procesu wytwarzania części metodami przyrostowymi SLS/SLM, hybrydowe obróbki erozyjno-ścierne, technologie obróbek wykończeniowych min. przetłoczno-ścierna, magnetyczno-ścierna, szlifowanie.