Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Mariusz Krzysztof Kaleta
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
mariusz.kaleta@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach WEiTI, p. 561, konsultacje po umówieniu terminu
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Energetyka rozproszona, prosumencka, stwarza warunki dla lokalnej współpracy wytwórców i odbiorców. W efekcie powstaje wiele modeli technicznych i biznesowych lokalnych rynków, np. klastry, spółdzielnie energetyczne. Proponowana tematyka obejmuje zagadnienia projektowania mechanizmów rynkowych, w tym wyboru zwycięzców (Winner Determination Problem) i alokacji korzyści ekonomicznych (pricing). Ważnym elementem może być rola rynków lokalnych w funkcjonowaniu większego systemu energetycznego, w szczególności w dostarczaniu usług elastyczności. Narzędzia modelowania dotyczą systemów wielagentowych, optymalizacji z uwzględnieniem kryterium sprawiedliwości, systemów informatycznych wspierających mechanizmy rynkowe. W zakres wchodzi zbadanie właściwości poszczególnych koncepcji rynków lokalnych, identyfikacja ich niedoskonałości i propozycja nowych mechanizmów adresujących zidentyfikowane problemy.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
2

Przeważające rozwiązania stosowane w praktyce funkcjonowania systemów elektroenergetycznych sprowadzając się do mechanizmów centralnego bilansowania. Proponowany temat dotyczy złamania tego paradygmatu i rozważenia rozproszonego systemu bilansowania, z udziałem wielu agentów, o różnych, czasem sprzecznych celach. Ma to kluczowe znaczenie w świetle zachodzących zmian, wzrostu liczby źródeł rozproszonych i w konsekwencji wprowadzania przesztywnienia w systemie, pojawiania się nowych odbiorców i producentów (np. samochody elektryczne), jak również procesów demokratyzacji energetyki. Zagadnienie badawcze obejmuje rozpoznanie istniejących koncepcji bilansowania rozproszonego, krytyczną analizę (w tym metodykę oceny) oraz propozycję i zbadanie nowych mechanizmów bilansowania. Zagadnienie jest multidyscyplinarne. Dotyka elementów ekonomicznych (maksymalizacja korzyści ekonomicznych), ale również społecznych (sprawiedliwy podział kosztów bilansowania) oraz zawiera potencjał technologiczny (np. blockchain jako potencjalne rozwiązanie).

 

Nie jest wymagana twarda wiedza  z zakresu energetyki, wymagany poziom można uzyskać w ramach realizacji doktoratu. Temat jest w dziedzinie badań operacyjnych, informatyki technicznej, ale dla osób otwartych na działania multidyscyplinarne.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja