Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Systemy-elektroenergetyczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Przeważające rozwiązania stosowane w praktyce funkcjonowania systemów elektroenergetycznych sprowadzając się do mechanizmów centralnego bilansowania. Proponowany temat dotyczy złamania tego paradygmatu i rozważenia rozproszonego systemu bilansowania, z udziałem wielu agentów, o różnych, czasem sprzecznych celach. Ma to kluczowe znaczenie w świetle zachodzących zmian, wzrostu liczby źródeł rozproszonych i w konsekwencji wprowadzania przesztywnienia w systemie, pojawiania się nowych odbiorców i producentów (np. samochody elektryczne), jak również procesów demokratyzacji energetyki. Zagadnienie badawcze obejmuje rozpoznanie istniejących koncepcji bilansowania rozproszonego, krytyczną analizę (w tym metodykę oceny) oraz propozycję i zbadanie nowych mechanizmów bilansowania. Zagadnienie jest multidyscyplinarne. Dotyka elementów ekonomicznych (maksymalizacja korzyści ekonomicznych), ale również społecznych (sprawiedliwy podział kosztów bilansowania) oraz zawiera potencjał technologiczny (np. blockchain jako potencjalne rozwiązanie).

 

Nie jest wymagana twarda wiedza  z zakresu energetyki, wymagany poziom można uzyskać w ramach realizacji doktoratu. Temat jest w dziedzinie badań operacyjnych, informatyki technicznej, ale dla osób otwartych na działania multidyscyplinarne.