Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem AI:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Integracja systemów wiedzy i teleinformatycznych - Rozwój infrastruktury ICT jako kluczowej warstwy cywilizacyjnej spodąża w kilku podstawowych kierunkach. Na poziomie technologicznym jest to integracja coraz odleglejszych funkcjonalności, wirtualizacja, rozwój składników strukturalnych, większych i mniejszych, jak zasobów energetycznych, baz danych i centrów obliczeniowych, chmury, mgły, mobilnoci kolejnych generacji jak 6G i kwantowej, brzegu, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, Internetu rzeczy, cyfrowych bliźniaków, cyberbezpieczeństwa, i wielu innych. Na poziomie infrastrukturalnym jest to zlewanie się ICT z innymi warstwami technicznymi i pozatechnicznymi cywilizacji materialnej i pozamaterialnej jak nauka i wiedza, medycyna i ochrona zdrowia, kultura, transport, budownictwo, energetyka, przemysł, bezpieczeństwo, i wiele innych. Badania dotyczą kierunków rozwoju ICT i ich integracji infrastrukturalnej.
2

Modelowanie, sterowanie i symulacja złożonych systemów (teleinformatyki, inżynierii finansowej, medycyny, wodno-gospodarcze itd.),  komputerowe systemy wspomagania decyzji i rekomendacji, bezprzewodowe sieci sensorowe, mobilne sieci ad hoc, optymalna alokacja zasobów w sieciach teleinformatycznych i centrach obliczeniowych, programowanie równoległe i rozproszone, algorytmy optymalizacji globalnej, uczenie maszynowe i przetwarzanie Big Data, technologie blockchain, cyberbezpieczeństwo.

3

Przeważające rozwiązania stosowane w praktyce funkcjonowania systemów elektroenergetycznych sprowadzając się do mechanizmów centralnego bilansowania. Proponowany temat dotyczy złamania tego paradygmatu i rozważenia rozproszonego systemu bilansowania, z udziałem wielu agentów, o różnych, czasem sprzecznych celach. Ma to kluczowe znaczenie w świetle zachodzących zmian, wzrostu liczby źródeł rozproszonych i w konsekwencji wprowadzania przesztywnienia w systemie, pojawiania się nowych odbiorców i producentów (np. samochody elektryczne), jak również procesów demokratyzacji energetyki. Zagadnienie badawcze obejmuje rozpoznanie istniejących koncepcji bilansowania rozproszonego, krytyczną analizę (w tym metodykę oceny) oraz propozycję i zbadanie nowych mechanizmów bilansowania. Zagadnienie jest multidyscyplinarne. Dotyka elementów ekonomicznych (maksymalizacja korzyści ekonomicznych), ale również społecznych (sprawiedliwy podział kosztów bilansowania) oraz zawiera potencjał technologiczny (np. blockchain jako potencjalne rozwiązanie).

 

Nie jest wymagana twarda wiedza  z zakresu energetyki, wymagany poziom można uzyskać w ramach realizacji doktoratu. Temat jest w dziedzinie badań operacyjnych, informatyki technicznej, ale dla osób otwartych na działania multidyscyplinarne.