Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem SP-ICP-MS-MS:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 - Badanie biodostępności nanocząstek przez człowieka - Badanie metabolizmu nanocząstek w roślinach jadalnych - Nowe metody ekstrakcji nanocząstek z materiałów roślinnych i żywności - ciecze jonowe, NADES