Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Kamil Paduszyński
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
kamil.paduszynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Chemiczny, Gmach Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, p. 152
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Rozpuszczalniki alternatywne (ciecze jonowe i głębokie eutektyki) - właściwości fizykochemiczne i termodynamiczne, modelowanie i wspomagane komputerowo projektowanie z użyciem modeli empirycznych, termodynamicznych równań stanu, metod hybrydowych (termodynamika + chemii kwantowa, COSMO-RS). Nauki Chemiczne
2 Zastosowanie chemoinformatycznych metod uczenia maszynowego w opracowaniu nowych korelacji empirycznych typu QSPR (quantitative structure-property relationship) do opisu i projektowania różnego rodzaju układów i właściwości fizykochemicznych. Nauki Chemiczne