Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Chemoinformatyka:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zastosowanie chemoinformatycznych metod uczenia maszynowego w opracowaniu nowych korelacji empirycznych typu QSPR (quantitative structure-property relationship) do opisu i projektowania różnego rodzaju układów i właściwości fizykochemicznych.