Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Kamil Dominik Wojciechowski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
kamil.wojciechowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
lab. 330 Gmach Chemii
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Białka aktywne powierzchniowo stanowią podstawę stabilizacji układów emulsyjnych i pianowych, np. w przemyśle spożywczym. Obecnie wykorzystuje się w tym celu głównie białka pochodzenia zwierzęcego (np. laktoglobuliny, kazeiny, albuminy), jednak koszt środowiskowy ich wytwarzania jest bardzo wysoki. Wynika on głównie z niskiej efektywności transformacji białek roślinnych w białka zwierzęce. Tymczasem białka roślinne również mogą wykazywać wysoką aktywność powierzchniową, w stanie natywnym lub po chemicznej/enzymatycznej modyfikacji. Obszar badawczy obejmuje izolowanie i badanie właściwości powierzchniowych białek wyizolowanych z różnych gatunków roślin bogatych w białka (np. łubinu, rzepaku, konopi). Nauki Chemiczne
2 Saponiny należą do biosurfaktantów - związków aktywnych powierzchniowo wytwarzanych przez organizmy żywe. Oprócz aktywności powierzchniowej polegającej m.in. na zdolności do obniżania napięcia powierzchniowego czy tworzenia pian, saponiny wykazują aktywność biologiczną. Dotychczasowe badania wykazały, że biologiczna aktywność saponin związana jest z upłynnianiem lipidów tworzących błony komórkowe, dzięki czemu niektóre saponiny mogą m.in. wspomagać działanie szczepionek. Badania w ramach obszaru będą zmierzać do określenia możliwości stosowania saponin jako promotorów przenikania dla substancji odżywczych i leczniczych przez skórę. W tym celu prowadzone będą badania nad wpływem saponin o różnej strukturze chemicznej na monowarstwy zawierające lipidy i białka odwzorowujące skład zewnętrznych warstw skóry. Nauki Chemiczne