Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Koloidy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Synteza i właściwości aerożeli krzemoorganicznych oraz materiałów kompozytowych na bazie tych aerożeli: badania eksperymentalne oraz modelowanie numeryczne. Modelowanie numeryczne układów aerozolowych i koloidalnych (synteza, dynamika cząstek, formowanie, strkutra i rozpad agregatów).
2 Białka aktywne powierzchniowo stanowią podstawę stabilizacji układów emulsyjnych i pianowych, np. w przemyśle spożywczym. Obecnie wykorzystuje się w tym celu głównie białka pochodzenia zwierzęcego (np. laktoglobuliny, kazeiny, albuminy), jednak koszt środowiskowy ich wytwarzania jest bardzo wysoki. Wynika on głównie z niskiej efektywności transformacji białek roślinnych w białka zwierzęce. Tymczasem białka roślinne również mogą wykazywać wysoką aktywność powierzchniową, w stanie natywnym lub po chemicznej/enzymatycznej modyfikacji. Obszar badawczy obejmuje izolowanie i badanie właściwości powierzchniowych białek wyizolowanych z różnych gatunków roślin bogatych w białka (np. łubinu, rzepaku, konopi).