Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Monowarstwa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Saponiny należą do biosurfaktantów - związków aktywnych powierzchniowo wytwarzanych przez organizmy żywe. Oprócz aktywności powierzchniowej polegającej m.in. na zdolności do obniżania napięcia powierzchniowego czy tworzenia pian, saponiny wykazują aktywność biologiczną. Dotychczasowe badania wykazały, że biologiczna aktywność saponin związana jest z upłynnianiem lipidów tworzących błony komórkowe, dzięki czemu niektóre saponiny mogą m.in. wspomagać działanie szczepionek. Badania w ramach obszaru będą zmierzać do określenia możliwości stosowania saponin jako promotorów przenikania dla substancji odżywczych i leczniczych przez skórę. W tym celu prowadzone będą badania nad wpływem saponin o różnej strukturze chemicznej na monowarstwy zawierające lipidy i białka odwzorowujące skład zewnętrznych warstw skóry.