Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Biosurfaktanty:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Białka aktywne powierzchniowo stanowią podstawę stabilizacji układów emulsyjnych i pianowych, np. w przemyśle spożywczym. Obecnie wykorzystuje się w tym celu głównie białka pochodzenia zwierzęcego (np. laktoglobuliny, kazeiny, albuminy), jednak koszt środowiskowy ich wytwarzania jest bardzo wysoki. Wynika on głównie z niskiej efektywności transformacji białek roślinnych w białka zwierzęce. Tymczasem białka roślinne również mogą wykazywać wysoką aktywność powierzchniową, w stanie natywnym lub po chemicznej/enzymatycznej modyfikacji. Obszar badawczy obejmuje izolowanie i badanie właściwości powierzchniowych białek wyizolowanych z różnych gatunków roślin bogatych w białka (np. łubinu, rzepaku, konopi).