Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
Hanna.Jedrzejuk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ITC, pok. 211b
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Fizyka budowli Instalacje budowlane (instalacja: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, gazowe, kanalizacyjne) Budynki; o wysokiej izolacyjności termicznej, nZEB (""prawie zero energetyczne"") Modelowanie i symulacja procesów w budynkach (wymiana masy i ciepła) Systemy wewnętrzne w budynkach: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej (również z wykorzystaniem OZE) Efektywność energetyczna systemów i urządzeń HVAC Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków Charakterystyka energetyczna budynku Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność skumulowana Optymalizacja wielokryterialna rozwiązań systemów wewnętrznych w budynkach, budynków oraz osiedli mieszkaniowych Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka