Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Klimatyzacja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Główna działalność naukowa prowadzona w zakresie systemów wentylacji i klimatyzacji obiektów użyteczności publicznej oraz przemysłowych w tym systemów o podwyższonych wymaganiach takich jak pomieszczenia czyste. Prowadzone badania dotyczą zarówno urządzeń stosowanych w tych instalacjach, jak również systemów rozpatrywanych całościowo, ich rozwiązań technicznych oraz wpływu na użytkownika i komfort cieplny. W szczególności odnoszą się do skuteczności i dokładności działania urządzeń i systemów oraz aspektów energetycznych dotyczących zużycia energii przez te systemy. Realizowane między innymi analizy z zakresu wpływu gradacji ciśnienia i procedury użytkowania pomieszczeń na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, wizualizacja przepływów za pomocą optycznych i cyfrowo wspomaganych metod smugowych, czy wpływu systemów wentylacji indywidualnej na odczucia komfortu cieplnego.
2 Fizyka budowli Instalacje budowlane (instalacja: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, gazowe, kanalizacyjne) Budynki; o wysokiej izolacyjności termicznej, nZEB (""prawie zero energetyczne"") Modelowanie i symulacja procesów w budynkach (wymiana masy i ciepła) Systemy wewnętrzne w budynkach: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej (również z wykorzystaniem OZE) Efektywność energetyczna systemów i urządzeń HVAC Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków Charakterystyka energetyczna budynku Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność skumulowana Optymalizacja wielokryterialna rozwiązań systemów wewnętrznych w budynkach, budynków oraz osiedli mieszkaniowych