Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Analiza-pelnego-cyklu-zycia-LCA:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Niekonwencjonalne metody pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii Heliotechnika, aktywne i pasywne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, technologie słoneczne Wymiana ciepła w budynkach Interaktywna obudowa budynku, rozwiązania hybrydowe Technologie dostarczania energii do budynku wykorzystujące OZE Energetyka słoneczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku Termomodernizacja i audyt energetyczny Inteligentne miasta Pompy ciepła, technologie, systemy wieloźródłowe, zintegrowane Poligeneracja – trójgeneracja , skojarzone wytwarzanie ciepła, chłodu i energii elektrycznej Fotowoltaika, systemy zintegrowane, hybrydowe – PV/T (fotowoltaiczne kolektory cieplne) Magazynowanie ciepła, długo i krótkoterminowe Podziemne magazynowanie ciepła Magazynowanie ciepła przy wykorzystaniu ciepła przemiany fazowej - PCM Efektywność energetyczna systemów i urządzeń Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność wbudowana
2 Fizyka budowli Instalacje budowlane (instalacja: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, gazowe, kanalizacyjne) Budynki; o wysokiej izolacyjności termicznej, nZEB (""prawie zero energetyczne"") Modelowanie i symulacja procesów w budynkach (wymiana masy i ciepła) Systemy wewnętrzne w budynkach: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej (również z wykorzystaniem OZE) Efektywność energetyczna systemów i urządzeń HVAC Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków Charakterystyka energetyczna budynku Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność skumulowana Optymalizacja wielokryterialna rozwiązań systemów wewnętrznych w budynkach, budynków oraz osiedli mieszkaniowych