Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Termomodernizacja-i-audyt-energetyczny-budynkow:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Fizyka budowli Instalacje budowlane (instalacja: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, gazowe, kanalizacyjne) Budynki; o wysokiej izolacyjności termicznej, nZEB (""prawie zero energetyczne"") Modelowanie i symulacja procesów w budynkach (wymiana masy i ciepła) Systemy wewnętrzne w budynkach: wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej (również z wykorzystaniem OZE) Efektywność energetyczna systemów i urządzeń HVAC Termomodernizacja i audyt energetyczny budynków Charakterystyka energetyczna budynku Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność skumulowana Optymalizacja wielokryterialna rozwiązań systemów wewnętrznych w budynkach, budynków oraz osiedli mieszkaniowych