Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Grzegorz Stępniak, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
grzegorz.stepniak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, pokoj 587
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Transmisja optyczna (światłowodowa oraz w wolnej przestrzeni) z wykrozystaniem zaawansowanych technik cyfrowego przetwarzania sygnału, zwielokrotnienia sygnałów, oraz kodowania do zwiększenia wydajności idmowej modulacji stosowanych w optycznych łączach transmisyjnych z odbiorem bezpośrednim oraz odbiorem koherentnym, poprzez przeciwdziałanie efektom nieliniowym, wielodrogowym i dyspersyjnym charakterystycznym dla tych mediów transmisyjnych. Wykorzystanie do transmisji optycznej formatów modulacji sygnału optycznego o co najmniej 100 % wydajności pasmowej, w tym modulacji nieortogonalnych. Informatyka Techniczna i Telekomunikacja