Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Optical-wireless-communications:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Transmisja optyczna (światłowodowa oraz w wolnej przestrzeni) z wykrozystaniem zaawansowanych technik cyfrowego przetwarzania sygnału, zwielokrotnienia sygnałów, oraz kodowania do zwiększenia wydajności idmowej modulacji stosowanych w optycznych łączach transmisyjnych z odbiorem bezpośrednim oraz odbiorem koherentnym, poprzez przeciwdziałanie efektom nieliniowym, wielodrogowym i dyspersyjnym charakterystycznym dla tych mediów transmisyjnych. Wykorzystanie do transmisji optycznej formatów modulacji sygnału optycznego o co najmniej 100 % wydajności pasmowej, w tym modulacji nieortogonalnych.