Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Digital-signal-processing:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Ogólnym obszarem badawczym jest cyfrowe przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych lub innych o podobnym charakterze (np. echolokacja, lokalizacja akustyczna). Obszarami szczegółowymi, proponowanymi do zbadania doktorantom, są: - zagadnienia nierównomiernego próbkowania i pracy z niezupełnymi danymi (w tym Compressed Sensing i jego pochodne) , - metody i zastosowania śledzenia przed detekcją (w tym w zastosowaniach do wykrywania obiektów orbitalnych), - fuzja danych i zarządzanie zasobami radarowymi
2 Transmisja optyczna (światłowodowa oraz w wolnej przestrzeni) z wykrozystaniem zaawansowanych technik cyfrowego przetwarzania sygnału, zwielokrotnienia sygnałów, oraz kodowania do zwiększenia wydajności idmowej modulacji stosowanych w optycznych łączach transmisyjnych z odbiorem bezpośrednim oraz odbiorem koherentnym, poprzez przeciwdziałanie efektom nieliniowym, wielodrogowym i dyspersyjnym charakterystycznym dla tych mediów transmisyjnych. Wykorzystanie do transmisji optycznej formatów modulacji sygnału optycznego o co najmniej 100 % wydajności pasmowej, w tym modulacji nieortogonalnych.