Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Aneta Pobudkowska-Mirecka, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
aneta.mirecka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Chemiczny, Gmach Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, pokoj 149, tel. 7475
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Właściwości fizykochemiczne odgrywają kluczową rolę w projektowaniu, jak również w procesie optymalizacji produkcji substancji leczniczych. Problem związany z niską rozpuszczalnością leków stał się aktualnie znacznie bardziej dotkliwy i powszechny, w związku ze wzmożonym doskonaleniem leków w nowych obszarach terapeutycznych. - Zmierzenie podstawowych właściwości fizykochemicznych substancji. - Wytypowanie substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych na podstawie zbadanych równowag fazowych w układach dwuskładnikowym ciało stałe – ciecz oraz korelacje danych eksperymentalnych przy użyciu modeli GE do opisu krzywych rozpuszczalności; wyznaczenie kluczowych parametrów fizykochemicznych. - Wyznaczenie stałych kwasowości. - Wyznaczenie rozpuszczalności formy niezjonizowanej substancji leczniczych i ich rozpuszczalności w funkcji pH. - Analiza możliwości poprawienia rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych w wodzie oraz podwyższenie ich rozpuszczalności przy użyciu czynnika kompleksującego. Nauki Chemiczne