Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Substancje-lecznicze:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Właściwości fizykochemiczne odgrywają kluczową rolę w projektowaniu, jak również w procesie optymalizacji produkcji substancji leczniczych. Problem związany z niską rozpuszczalnością leków stał się aktualnie znacznie bardziej dotkliwy i powszechny, w związku ze wzmożonym doskonaleniem leków w nowych obszarach terapeutycznych. - Zmierzenie podstawowych właściwości fizykochemicznych substancji. - Wytypowanie substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych na podstawie zbadanych równowag fazowych w układach dwuskładnikowym ciało stałe – ciecz oraz korelacje danych eksperymentalnych przy użyciu modeli GE do opisu krzywych rozpuszczalności; wyznaczenie kluczowych parametrów fizykochemicznych. - Wyznaczenie stałych kwasowości. - Wyznaczenie rozpuszczalności formy niezjonizowanej substancji leczniczych i ich rozpuszczalności w funkcji pH. - Analiza możliwości poprawienia rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych w wodzie oraz podwyższenie ich rozpuszczalności przy użyciu czynnika kompleksującego.