Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Wlasciwosci-fizykochemiczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar prowadzonych badań naukowych dotyczy poszukiwania nowych układów cieczy jonowych pod kątem możliwości zastosowania w technologii chłodnictwa absorpcyjnego. Głównym celem prowadzonych prac jest charakterystyka termodynamiczna i fizykochemiczna czystych cieczy jonowych jako absorbentów i ich układów dwuskładnikowych w funkcji temperatury i składu. Prowadzone badania obejmują syntezę, oczyszczanie i analizę cieczy jonowych, pomiary równowag fazowych (ciecz + para), (ciecz + ciecz) oraz (ciecz + ciało stałe) w szerokim zakresie temperatury i składu, pomiary właściwości fizykochemicznych, w tym przede wszystkim gęstości, lepkości i pojemności cieplnej, a także kalorymetryczne pomiary nadmiarowej entalpii mieszania. Dane eksperymentalne korelowane są z użyciem równania Redlicha – Kistera, NRTL czy UNIQUAC. Prowadzone badania mają na celu wytypowanie najbardziej efektywnej pary roboczej, konkurencyjnej dla stosowanego na skalę przemysłową układu {LiBr + woda}, czy {woda – amoniak}.
2 Właściwości fizykochemiczne odgrywają kluczową rolę w projektowaniu, jak również w procesie optymalizacji produkcji substancji leczniczych. Problem związany z niską rozpuszczalnością leków stał się aktualnie znacznie bardziej dotkliwy i powszechny, w związku ze wzmożonym doskonaleniem leków w nowych obszarach terapeutycznych. - Zmierzenie podstawowych właściwości fizykochemicznych substancji. - Wytypowanie substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych na podstawie zbadanych równowag fazowych w układach dwuskładnikowym ciało stałe – ciecz oraz korelacje danych eksperymentalnych przy użyciu modeli GE do opisu krzywych rozpuszczalności; wyznaczenie kluczowych parametrów fizykochemicznych. - Wyznaczenie stałych kwasowości. - Wyznaczenie rozpuszczalności formy niezjonizowanej substancji leczniczych i ich rozpuszczalności w funkcji pH. - Analiza możliwości poprawienia rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych w wodzie oraz podwyższenie ich rozpuszczalności przy użyciu czynnika kompleksującego.