Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Korelacje:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 c++, fizyka jądrowa, fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, fizyka wysokich energii, brookhaven national laboratory, gwiazda, fizyka jądrowa wysokich energii, fizyka wysokich energii, fizyka ogólna, rhic, korelacje, eksperyment gwiezdny, niepewności, przekrój, symulacja, kwarki, kwarki b, tło, ogólna nauka i technika, plazma, plazma kwarkowo-gluonowa, symulacja zderzeń ciężkich jonów, monte carlo, wydajność, kwarki ciężkie, symulacje fizyki jądrowej, przepływ eliptyczny
2 alice, fizyka cząstek elementarnych, cern, fizyka wysokich energii, zderzenia ciężkich, ciężkich jonów, fizyka ogólna, fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, wspólny instytut badań jądrowych, produkcja cząstek, lhc, analiza, zderzenia ciężkich jonów, korelacje, relatywistyczna fizyka ciężkich jonów, eksperyment jądrowy śledzenie, wiązka jonów, wyzwalacz, system wyzwalania
3 Właściwości fizykochemiczne odgrywają kluczową rolę w projektowaniu, jak również w procesie optymalizacji produkcji substancji leczniczych. Problem związany z niską rozpuszczalnością leków stał się aktualnie znacznie bardziej dotkliwy i powszechny, w związku ze wzmożonym doskonaleniem leków w nowych obszarach terapeutycznych. - Zmierzenie podstawowych właściwości fizykochemicznych substancji. - Wytypowanie substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych na podstawie zbadanych równowag fazowych w układach dwuskładnikowym ciało stałe – ciecz oraz korelacje danych eksperymentalnych przy użyciu modeli GE do opisu krzywych rozpuszczalności; wyznaczenie kluczowych parametrów fizykochemicznych. - Wyznaczenie stałych kwasowości. - Wyznaczenie rozpuszczalności formy niezjonizowanej substancji leczniczych i ich rozpuszczalności w funkcji pH. - Analiza możliwości poprawienia rozpuszczalności trudno rozpuszczalnych substancji leczniczych w wodzie oraz podwyższenie ich rozpuszczalności przy użyciu czynnika kompleksującego.