Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Wiedza:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 sztuczna inteligencja, sterowanie w czasie rzeczywistym w robotyca
2 zarządzanie ryzykiem, zapewnianie ciągłości działania, zarządanie wiedzą, zarządzanie strategiczne, strategia cyfryzacji, metodologia nauk o zarządzaniu
3

 zarządzanie procesowe, zarządządzanie procesowe i projektowe, dygitalizacja procesów, przywództwo procesowe, zintegrowane zarządzanie procesowe