Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Procesy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

 zarządzanie procesowe, zarządządzanie procesowe i projektowe, dygitalizacja procesów, przywództwo procesowe, zintegrowane zarządzanie procesowe

2

Zarządzanie jakością, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z interesariuszami, ochrona konsumenta, kultura organizacyjna, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa