Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Grzegorz Stępniak
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
grzegorz.stepniak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, pokoj 587
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Transmisja optyczna (światłowodowa oraz w wolnej przestrzeni) z wykrozystaniem zaawansowanych technik cyfrowego przetwarzania sygnału, zwielokrotnienia sygnałów, oraz kodowania do zwiększenia wydajności idmowej modulacji stosowanych w optycznych łączach transmisyjnych z odbiorem bezpośrednim oraz odbiorem koherentnym, poprzez przeciwdziałanie efektom nieliniowym, wielodrogowym i dyspersyjnym charakterystycznym dla tych mediów transmisyjnych. Wykorzystanie do transmisji optycznej formatów modulacji sygnału optycznego o co najmniej 100 % wydajności pasmowej, w tym modulacji nieortogonalnych.
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja