Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Konrad Lewczuk
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
konrad.lewczuk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 106, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Projektowanie, modelowanie i optymalizacja systemów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury magazynowej, cross-docking, terminali przeładunkowych i obiektów przemysłowych. Technologia magazynowania i technologia transportu wewnętrznego, systemy automatyki magazynowej, systemy kompletacji. Optymalizacja procesów logistycznych i transportowych, w tym procesów przepływu materiałów i informacji. Zaawansowana symulacja systemów logistycznych FlexSim, ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu wewnętrznego, infrastruktury magazynowej i produkcyjnej. Systemy informacyjne w łańcuchach dostaw, Przemysł 4.0 w logistyce, bliźniak cyfrowy, cyfrowy cień, Warehouse Management System, Warehouse Control System, green warehousing, transport ekologiczny i zrównoważony. Logistyka miejska.
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport