Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem System-transportowy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Ergonomia systemów transportowych. Diagnoza ergonomiczna, modelowanie i symulację układów człowiek-maszyna, projektowanie innowacyjnych systemów transportu publicznego, czynnik ludzki w zautomatyzowanych systemach transportowych, dostępność środków transportu dla osób o szczególnych potrzebach (projektowanie uniwersalne
2 Projektowanie, modelowanie i optymalizacja systemów logistycznych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury magazynowej, cross-docking, terminali przeładunkowych i obiektów przemysłowych. Technologia magazynowania i technologia transportu wewnętrznego, systemy automatyki magazynowej, systemy kompletacji. Optymalizacja procesów logistycznych i transportowych, w tym procesów przepływu materiałów i informacji. Zaawansowana symulacja systemów logistycznych FlexSim, ze szczególnym uwzględnieniem systemów transportu wewnętrznego, infrastruktury magazynowej i produkcyjnej. Systemy informacyjne w łańcuchach dostaw, Przemysł 4.0 w logistyce, bliźniak cyfrowy, cyfrowy cień, Warehouse Management System, Warehouse Control System, green warehousing, transport ekologiczny i zrównoważony. Logistyka miejska.